Проектування


GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика) – це система керівних принципів, стандартів забезпечення якості у сфері виробництва фармацевтичної продукції, активних інгредієнтів, медичних пристроїв, виробів діагностичного призначення, продуктів харчування і харчових домішок.


Компанії Lab & Pharma дотримуються принципів створення ефективного виробництва по стандарту GMP, ідучи «в ногу» із сучасними технологіями.


ПОСЛУГИ ПРОЕКТУВАННЯ


Наші компанії позиціонуються як лідери у сфері інженерно-фармацевтичних послуг. Своїм Замовникам ми пропонуємо послуги з проектування виробничих об`єктів, закладів охорони здоров`я, у таких сферах як:

  • Фармацевтична і біотехнологічна промисловість (заводи, виробничі ділянки, лабораторії, склади, віварії і т.ін.);
  • Ветеринарна промисловість (заводи, виробничі ділянки, лабораторії, склади і т.ін.);
  • Організації охорони здоров`я (центри позитронно-емісійної томографії і комп`ютерної томографії, операційні блоки, реанімаційні, стерилізаційні, лабораторії й інші заклади).


При створенні своїх проектів ми враховуємо всі принципи й вимоги стандартів GMP, стабільно підтримуючи високий рівень якості. Компанія розробляє рішення, які максимально відповідають функціональним вимогам об`єкта, особливостям його місцерозташування і призначення.


СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ


Проектування здійснюється по стадіям, у відповідності до національних норм і правил, і в узгодженні із Замовником. В загальному підході виконуються наступні стадії проектування:

  1. Розробка концепції проекту;
  2. Розробка стадії «Проект» на підставі прийнятої концепції для проходження державної експертизи;
  3. Розробка стадії «Робоча документація» для подальшого здійснення будівництва;
  4. Документація дійсного виконання.

Стадія концептуального проекту – це перша фаза, основа створення будь-якого об`єкту. Вона дозволяє розраховувати засоби і можливості реалізації планів інвеститора, визначає вимоги щодо функціональних рішень об`єкта. Правильно розроблена концепція гарантує надійний фундамент для удосконалення подальших дій з проектування об`єкта.

На основі концептуального проекту розробляється стадія «Проект», для визначення містобудівних, архітектурних, екологічних, технічних і технологічних, інженерних рішень об`єкта, кошторисної вартості будівництва. Дана стадія проекту необхідна для проходження експертизи і отримання дозвільної документації.

Стадія «Робоча документація» розробляється з деталізацією необхідної для забезпечення будівельних і монтажних робіт, а також виготовлення нестандартних виробів.

Весь пакет документації суворо відповідає стандартам і правилам, які діють на території країни Замовника.

Після закінчення розробки проектної документації, спеціалістами нашої компанії здійснюється авторський нагляд проектувальників за реалізацією проекту.

Для існуючих виробництв пропонуємо:
1. Аналіз можливих недоліків, рішення і їх усунення;
2. Консультації в області GMP, технологічного обладнання і систем, чистих приміщень, моніторингу критичних параметрів.