Інформація

 

Принципи

Ми керуємося наступними принципами:

 • Пріоритет вимог Замовника;
 • Вимоги національних стандартів , EU GMP , WHO , EMEA , PIC/S , FDA , ICH , ISO, EN та ін.;
 • Застосування рекомендацій ISPE;
 • Власним досвідом – вимоги не можуть бути прийняті без попереднього аналізу.

 

Політика

Обгрунтування пропонованого обсягу (зайвого не валідувати):

 • Аналіз і управління ризиками;
 • Оцінка впливу на якість продукції;
 • Оцінка критичності частин обладнання, систем, процесів.

 

Якість

Забезпечення якості досягається шляхом:

 • Підбору співробітників;
 • Регулярного теоретичного і практичного навчання співробітників;
 • Використання письмових методик, затверджених провідними фахівцями;
 • Контролю та узгодження виданої документації;
 • Використання обладнання, яке відповідає сучасним вимогам, що пред'являються до даного виду (точність, стабільність, інертність, дискретність і т.д.);
 • Гарантування метрологічної достовірності вимірювальних засобів;
 • Застосування оновлених версій нормативної документації і стандартів.

 

Документація

Документація розробляється українською, російською, англійською або чеською мовами з урахуванням:

 • Стандартів Замовника або власних стандартів;
 • Вимог Замовника;
 • Використання прийнятої в світі термінології та практики;
 • Акцентування на ефективність і простоту розуміння.

 

Оперативність

Одним із ключових факторів є можливість оперативного виконання робіт, а саме:

 • Своєчасні інжинірингові послуги;
 • Своєчасна валідація на об'єкті;
 • Обширна приладова база, що дозволяє одночасно виконувати роботи на декількох одиницях однотипного обладнання:
  • быльше 20 реєстраторів даних фізичних величин;
  • більше 700 температурних датчиків;
  • быльше 29 датчиків тиску;
  • быльше 20 лічильників частин з бездротовою передачею даних;
  • понад 200 найменувань датчиків і приладів для реєстрації та вимірювання різних параметрів в певних умовах.
 • Необхідне забезпечення кваліфікованим персоналом.

 

Інші переваги роботи з нами

 • 30-річний досвід компанії Lab & Pharma, spol. s r.o. роботи в ЄС та СНД, 16-річний досвід ТОВ «ЛАБ І ФАРМА ІНЖИНІРИНГ»;
 • Аналіз, прийняття рішень і проведення коригуючих заходів на об'єкті Замовника;
 • Абсолютна конфіденційність;
 • Гарантія достовірності результатів;
 • Наявність необхідних ліцензій, сертифікатів, атестатів;
 • Консультаційна підтримка Замовників при інспектуванні, атестації та сертифікації уповноваженими органами.